Usted está aquí

05.10.2017
Mamallakta kipapushay minkayta María Alejandra Vicuñami chaskin

Lenin Moreno mamallakta pushakmi,  María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda llamkaykamayukta  mamallakta kipapushakta shutichirka, Jorge Glas mamallakta kipapushak wakin pachakunata illakpi.

Mamallakta kamachik apuk, decreto ejecutivo paktachinawanmi kayta rurachun Vicuñataka churan: Mamallakta akllaykamayukpa ñawpapik, kamachiy nishkata katishpa, consulta popular shinallata referéndum tapuy rurarikukta katiryashpa llamkachun, chaypaka secretaría General de la Presidenciawan, Jurícawan shinallata Gestión de la Políticawanpash rimariynami kanka.

Minkashka mamallakta kipapushak, kallariy rimaypi nirkami: Tukuykunata tapuyka llakta ushaytami hatarichinka, Montecristipa mamakamachiypa tiksiyuyaykunatapash kawsachinka.

Kunan mamallakta pushakmi, tukuykunapak wasita paktachichun, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda llamkaykamayukta shutichirka.

Ecuador llaktapi tawka ruraykunatami María Alejandra Vicuña paktachishka. Mamallakta pushak Moreno ñukata katikpushakta churashkamanta, kutinkutin yupaychani nikurka.

Califique esta información
Total votes: 5