Usted está aquí

03.08.2017
Mamallakta pushak Morenoka, kipapushakpak ruraykunata kichunmi.

Mamallakta pushak Lenin Morenoka, 100 niki decreto ejecutivowanmi mamallakta kipapushakpa tukuy ruraykunata anchuchirka.  Jorge Glaspa paktachinataka 24 aymuray punchapi,  9 decreto ejecutivo llukchishkapimi rimakurka. Kashna:

1 niki.- Consejo Sectorial de la Producionta pushanka, 2016 watapi  allpa chukchushkamanta llakikunata rikunka.

Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del  Empleo tantariyta pushanka.

3 niki.- Consejo Sectorial de la Produccionman kimirishka kamay wasikunapak pukuchiy ruraykunamanta  rimarina,rurana, paktachina.

9 decretoka 5 nikita charin, shuk tukuypa churashka, shuk tukurichuncha churashkapash.

Glaswan Morenowan chikanyarishka kipapi kay willayka llukshin. Ecuadorinmediatopi rimashpaka, ñukapa rurunata kichunkallami nikurka, shinapash mana llukshishachu nishpa rimarkami.

 

Califique esta información
Total votes: 78