Usted está aquí

28.09.2017
San Miguel del Común 2017 Raymi

Calderón kitillipa, San Miguel del Común Ayllullaktaka “San Miguel del Común 2017” raymita kawsakun. 9 kuski punchapi kallarishkaka 2 wayru punchapi tukurinka. Andrés Quilumba chay ayllullaktata pushak shina willachirka. Tawka rikuykunami tiyanka

Chaska 29 kuski puncha

16:00 – 18:00  Plaza Central San Migue

Yachakkunapa wilkana

Tantarishpa rimanakuy (Sesión Solemne)

Priostekuna, tushukkuna tantanakuy

19:00 San Miguel Arcangelta yuyariy (Misa)

20:00 Llaktapa tushuy

Kuychi 30 kuski puncha

06:00 – 11:00  Tushuykunawan hatarichiy

11:00  Llaktapa mikuy

12:00- 17:00  Plaza Central

Misha Mantay, Mikuykuna,

Chamiza apay

19:00 San Miguel Arcangelta yuyariy (Misa)

 

20:00  Vaca Loca kalpay, chamiza rupachiy

21:00 Tushuy

Inti 1 wayru puncha -  Plaza Central San Miguel

06:00 Raymi pushakkuna, bracerantes, tushukkuna, San Luis Yumbadakunapak tupariy.

 

07:00 – 10:00  Charolera mayor, Florera mayor, alumbrante mayor mamakunata

                           hatariychi

12:00  San Miguel Arcangelta yuyariy (Misa)

13:00 Vara Chimpachiy

14:00 Danzantes, Charoleras, Floreras, Alumbrantes shinallata priostekunapak yaykuy

15:00  Mikuykuna

17:00 Tukuykunapak tushuy

Killa 2 wayru puncha

09:00 Tupariy

10:00  Kurikinki,  carawaska  tushuy

12:00 Mushuk priostekunaman yallichiy

           Tushuy

19:00 “San Miguel del Común 2017”  Raymi tukuriy

 Astawan yachashun nishpaka, San Miguel del Común pushak Andrés Quilumbata 0997597701 yupayman kayachinallami kan.

 

Califique esta información
Total votes: 18